Nr. 1-2/2022-2

 

REZUMAT

Lucrarea de față își propune identificarea principalelor trăsături ale raportului dintre viața profesională și cea personală în perioada pandemiei, comparativ, între două sectoare ale industriilor creative din România, IT și publicitate. După o prezentare teoretică a raportului dintre muncă și viața privată, însoțită de o analiză de date statistice cu privire la telemuncă pe plan național și european, lucrarea se centrează pe demersul aplicativ, bazat pe o cercetare calitativă realizată prin interviuri cu angajați și manageri din cele două sectoare economice.

Cuvinte-cheie: pandemie, publicitate, IT, raport muncă-viață privată.

Intreg articolul