Nr. 1-2/2022-3

REZUMAT

Temei inegalităților sociale îi sunt atribuite numeroase conotații ideologice, sociale și etice. Din punct de vedere sociologic, fenomenul inegalităților sociale rezultă în urma unor procese complexe de construcție socială menținute de structuri instituționalizate de putere și practici sociale recurente incluse într-un sistem de legitimare. Sistemele de legitimare sunt înțelese ca modalități prin care anumite părți ale realității devin stabile și de la sine înțelese, ceea ce permite manifestarea puterii și a influenței sociale prin validarea unui sistem de alocare a resurselor. Această lucrare teoretizează patru forme de legitimare a inegalităților sociale: (1) ideologiile politice ca sisteme justificative ale intervenționismului guvernamental, (2) instituționalizarea sistemelor de oportunitate și a unei culturi a meritocrației, (3) cultivarea sistemelor etice ale corectitudinii și echității și (4) procesele de formare a conștiinței de clasă pe baze intersubiective.

Cuvinte-cheie: inegalități sociale; sisteme de legitimare; ideologii politice; instituții sociale.

Intreg articolul