Nr. 1-2/2022-4

REZUMAT

Această lucrare de cercetare studiază modul în care sunt înțelese conceptele și metodele sociologiei sunt înțelese și, ulterior, utilizate în mass-media românească.Prin extensie, putem considera întregul spațiu public românesc.Datele au fost colectate prin interacţiunea cu o sută de jurnalişti din mass-media centrală din România.S-au folosit atât metode de cercetare cantitative, cât şi calitative, concluziile echilibrate reflectând o desincronizare între categoria profesională a jurnaliştilor şi cea a sociologilor.

Cuvinte-cheie: jurnaliști, cultură sociologică, sociologie publică, analiză de conținut, matrice de corelații .

Intreg articolul