Nr. 1-2/2022-5

REZUMAT

 

În România, anual, ies în jur de 900 de persoane din închisoare (conform datelor statistice de la Administrația Națională a Penitenciarelor, disponibile la http://anp.gov.ro/informatii/dinamica-efectivelor-2/,), iar printre primele sarcini ce le revin celor eliberați este de a-și găsi un loc de muncă. Având în vedere nivelul scăzut de educație și lipsa calificărilor a majorității populației penitenciare, este ușor de prevăzut dificultatea acestei provocări. Lista impedimentelor în fața accesului pe piața muncii este completată de stigmatul asociat cazierului judiciar, reprezentat prin documentul solicitat de instituțiile publice din România dar și de unele private. Cercetarea de față studiază efectele stigmatului social reprezentat de statutul de fost deținut, în cadrul pieței muncii. În urma unui aplicării testelor de corespondență, am demonstrat că în majoritatea cazurilor există un răspuns discriminatoriu, iar datele obținute prin interviurile cu experți în resurse umane susțin rezultatul testelor și oferă câteva explicații pe marginea acestuia.

Cuvinte-cheie: discriminare, politici publice, recidivă, reabilitare, penitenciar.

Intreg articolul