Nr. 3-/2022-5

REZUMAT

 

Schimbările aduse de pandemie se răsfrâng asupra celui mai privat și personal loc din cadrul societății: casa. Locuința personală reprezintă în prezent un mediu din care oamenii pot să realizeze variate activități profesionale cu ajutorul tehnologiei. Digitalizarea gospodăriilor aduce cu sine o nouă responsabilitate, care presupune realizarea unei noi activități puțin studiate în sociologie: munca domestică digitală. Prezentul articol răspunde la trei întrebări de cercetare: Care sunt principalele sarcini domestice digitale realizate de membrii gospodăriilor digitalizate? Cum este organizată munca domestică digitală într-o gospodărie digitalizată? și Cum se raportează membrii gospodăriilor digitalizate la munca domestică digitală? În cadrul acestei cercetări cu o abordare calitativă, am utilizat metoda analizei tematice a documentelor sociale. Astfel, am analizat conținutul a 32 de materiale audio-video care documentează viața a patru gospodării digitalizate. Principalele rezultate ale studiului surprind modalitățile pro-active, active și reactive de realizare a sarcinilor domestice digitale. Membrii gospodăriilor digitalizate analizate, reprezentați de creatorii de conținut (YouTuber-i), își asumă responsabilitatea realizării sarcinilor domestice digitale, pe care, însă, le consideră opționale. Implicațiile apariției muncii domestice digitale vizează direct calitatea activităților personale și profesionale desfășurate în cadrul gospodăriei și indirect industria tehnologiilor și politicile din domeniul muncii.

Cuvinte-cheie: muncă domestică digitală, gospodărie digitalizată, pandemie, sarcini digitale, dispozitive digitale.

Intreg articolul