Nr. 3-4 /2017 -1

Lucrarea de față se concentrează pe inovarea generată de utilizarea realității virtuale într-unul dintre cele mai inovative sectoare economice – industriile creative, având ca scop identificarea caracteristicilor și contextului în care are loc inovarea prin utilizarea realității virtuale în acest domeniu. Reprezentând noi combinații ale cunoștințelor și resurselor existente, inovația, indiferent de tipul său, creează posibilitatea realizării a noi și noi variante creative, conturând, în consecinţă, cadrul necesar pentru o dezvoltare continuă. Inovația în servicii și în special în industriile cultural-creative devine o temă de mare interes, mai ales în ultimii ani, deoarece efectele sale se extind și dincolo de acest sector, influențând astfel activitatea din întreaga economie. De la construirea realității imaginare în cadrul jocurilor și al altor activități recreative și de divertisment, la simularea realității în scopuri educaționale și sociale, realitatea virtuală s-a dovedit a fi o strategie de inovare de neegalat. Lucrarea va include o cercetare de teren bazată pe ghidul de interviu semistructurat, adresat unor antreprenori din trei sectoare diferite ale industriilor creative (arhitectură, jurnalism, publicitate), din trei țări europene distincte, încercând să identifice factorii interni și externi ai organizațiilor, care au determinat utilizarea realității virtuale ca tehnologie inovativă, precum și modalitățile și consecințele implementării sale în aceste trei domenii ale industriilor creative.

Cuvinte-cheie: realitate virtuală, industrii creative, inovare, sectorul servicii.

 

Intreg articolul