Nr. 3-4 /2017 -3

Articolul de faţă reprezintă o laborioasă analiză statistică a fenomenului migraţionist din România, privit din perspectivă istorică. La realizarea sa au fost utilizate exclusiv date şi informaţii statistice calculate şi publicate de statistica oficială în perioada 1865–1938. Scopul autorului este de a oferi cititorului de specialitate (şi nu numai) o imagine de ansamblu privind evoluția fenomenului migrator, legat atât de cetătenia migranţilor, cât şi de proiecţia geografică a punctelor de tranzitare a frontierei.

Cuvinte‒cheie: cetăţenie, emigranţi, imigranţi, trafic la frontieră.

Intreg articolul