Nr. 3-4 /2017 -6

Lucrarea de față își propune să ofere o privire de ansamblu a principalelor abordări teoretice cu privire la gen, urmând logica dezvoltării și evoluției teoretice de la perspectiva structuralist-funcționalistă la cea constructivistă (interacționistă, etnometodologică) și, mai departe, la curentul deconstructivist din ştiinţele sociale. Vor fi abordate, în acest sens, pentru început, socializarea, rolurile și identitățile de gen, atenția fiind focalizată în special asupra perspectivelor lui T. Parsons și E. Goffman, urmate de viziunea etnometodologică a lui H. Garfinkel referitoare la heteronormativitate și la naturalizarea binarită ții apartenenței sexuale. Lucrarea continuă cu abordarea conceptului „doing gender”, introdus de C. West și D.H. Zimmerman în 1987, și a perspectivei teoretice deschise de acest concept, și se încheie cu prezentarea unor abordări și conceptualizări ale genului din perspectiva curentului deconstructivist, precum viziunea genului ca rezultat al reprezentărilor simbolice, contestarea diferenței făcute între sex (biologic) și gen (rolurile social-culturale atribuite unui sex), ca și dezbaterile teoretice cu privire la „undoing gender” și „redoing gender”.

Cuvinte-cheie: gen, roluri de gen, practicarea genului (doing gender), nepracticarea genului (undoing gender), repracticarea genului (redoing gender).

Intreg articolul