Nr. 3-4 /2017 -7

Odată cu încheierea primului deceniu al secolului al XXI-lea, încă se mai văd consecinţele crizei economice. Ceea ce înţelegem prin tumultul vieţii cotidiene are de-a face cu tensiunea pe care o resimţim sau de care ne bucurăm, atunci când suntem prinşi între diversele sarcini ale vieţii cotidiene. „Tumultul asurzitor”, cum se spune în spaniolă, poate fi înţeles atât în sens literal, cât şi sociologic. Acesta din urmă ne permite să detectăm şi să înţelegem acele variable multiple a căror existenţă şi luare în considerare de către milioanele de fiinţe umane generează în noi înşine şi în societate „tumultul vieţii cotidiene”. Dorim, aşadar, să-l prezentăm pe acesta ca pe un fenomen social, provocat de o conjunctură de circumstanţe definind, prin manifestările sale, modul actual de a trăi în Spania. Considerăm că petrecerea timpului liber sub forma divertismentului cultural ar putea constitui aici o alternativă viabilă, o formă de deconectare de la viaţa zilnică şi chiar mai mult, de vreme ce în viaţa actuală a devenit foarte importantă pentru 35,2% şi destul de importantă pentru 50,9% dintre spanioli, dobândind în vieţile lor, după cum o dovedesc sondajele, o mai mare pondere decât politica sau religia.

Cuvinte-cheie: tumultul vieţii cotidiene, stresul, neliniştea, petrecerea timpului liber, divertismentul cultural.

Intreg articolul