Nr. 3-4 /2017 -9

Numărul studiilor despre vulnerabilitate şi rolul ei în prevenirea dezastrelor a crescut în ultimii ani, cercetătorii punând accent în special pe dimensiunea socială. Prevenirea riscurilor la dezastre este posibilă nu doar prin intervenţia asupra domeniului fizic, ci prin analiza şi, eventual, schimbarea factorilor societali care modelează nivelul de rezilienţă a comunităţilor. Vulnerabilitatea comunităţii, care decurge din condiţii sociale, economice şi politice, poate să adâncească expunerea la dezastre. Analiza vulnerabilităţii comunitare este o necesitate pentru reducerea deficienţelor comunitare care pot constitui obstacole în ceea ce priveşte recuperarea post-dezastru, dar şi pentru reducerea expunerilor la riscuri.

Cuvinte-cheie: vulnerabilitate, vulnerabilitate socială, vulnerabilitate comunitară, riscuri sociale, rezilienţă.

Intreg articolul