Nr. 3-4/2019 -5

COMENTARII

 

REZUMAT

 

PROBLEMATICA ORDINII.

ERIC VOEGELIN – INTRODUCERE ÎNTR O NOUĂ ȘTIINȚĂ A SOCIOLOGIEI?

 

Filosoful și politologul Eric Voegelin, în provocatorul secol al XX-lea, propune o reevaluare a științelor umaniste, afectate de pozitivism și de tulburările politice ale vremurilor sale. Cercetările ample ale acestuia au adus contribuții remarcabile, iar critica sa deschide calea unei reconsiderări a sociologiei. Astfel, regăsim la E. Voegelin un fundament bogat pentru o sociologie a ordinii. O sociologie care solicită în mod imperativ întoarcerea la trăirea realităților umane și sociale, pentru o cercetare științifică aflată cu adevărat în căutarea adevărului. Recent, contribuția lui Ilie Bădescu, prin noologie, ridică sociologia românească la un nivel similar. Încercăm să stabilim liniile principale ale unei sociologii voegeliniene prin folosirea categoriilor sale, chestiunea ordinii fiind una dintre cele mai acerbe căutări ale cercetătorului american. Cu ajutorul lui E. Voegelin și al lui I. Bădescu descoperim o sociologie a ordinii, una care consideră ordinea dimensiunea cardinală a omului și a societății.

 

Cuvinte-cheie: Voegelin, sociologia ordinii, sociologie noologică, dezordine, dimensiune spirituală.