Nr. 3-4/2019-6

RESTITUIRI

 

REZUMAT

 

În numărul 5–6/2018 al Revistei Române de Sociologie a fost publicat un prim fragment dintr-un roman inedit, semnat Henri H. Stahl. Textul era însoțit de un studiu introductiv în care aduceam o serie de precizări cu privire la manuscris, dar și la contextul în care a fost redactat și la motivele ce l-au determinat pe marele sociolog să se investească într-o asemenea aventură literară. Fragmentul ales spre publicare avea menirea de a scoate în evidență nou descoperitul talent al autorului, redând frumusețea limbajului prin care acesta reușește să recreeze atmosfera satelor de altădată. Încărcat de emoția și pasiune, textul pune într-o nouă lumină personalitatea marelui sociolog, care s-a arătat întotdeauna reținut în textele sale științifice. Dintre rânduri răzbește dragostea și profundul său atașament față de soarta țăranului și a satului românesc. Alte două fragmente din roman, menite a veni în completarea celui dintâi, sunt redate în finalul prezentării de față. Ele lasă să transpară privirea analitică a sociologului, ochiul ager al cercetătorului în căutare de nuanțe și detalii, precum și îndemânarea anchetatorului, oricând capabil să se angajeze în dialoguri veritabile.

 

Cuvinte-cheie: Henri H. Stahl, roman manuscris, sociologia culturii folclorice, filosofie populară, istoria sociologiei românești.