Nr. 3-4/2020-2

REZUMAT

„Sarcina criptică” – un termen folosit în mod intenționat în Nigeria pentru a induce percepția existenței unei sarcini – este un fenomen răspândit. Unele femei cu infertilitate sunt manipulate de moașe fără scrupule care le fac să creadă că sunt însărcinate și profită financiar de pe urma lor. La „termen”, în timpul unei nașteri regizate, li se înmânează de obicei un bebeluș care este obținut pe căi ilegale de la o „fabrică de bebeluși”. Uneori, femeile cu pseudo-sarcină sunt complice la acest act doar pentru a-și înșela soții și / sau pentru a scăpa de presiunea exercitată asupra lor de către familie și societate. Lucrarea de față investighează acest fenomen răspândit în Nigeria, din perspectiva cadrului legal și al celui religios. Acest studiu calitativ are o abordare metodologică descriptivă și-și extrage informațiile din interviuri, observații și literatura de specialitate. Datele sunt analizate folosind ca tehnică de cercetare analiza de conținut. O anchetă asupra cauzelor și efectelor acestui fenomen, printre altele, relevă incapacitatea guvernului nigerian de a păstra statistici vitale precise privind nașterile. De aici și existența unor „fabrici de bebeluși”. În plus, realitatea economică dură, prevalentă la nivelul întregii națiuni, împinge fetele / femeile să devină parte constitutivă a acestor „fabrici”. Ele nu sunt nici înrolate în sistemul școlar, nici implicate în mod semnificativ în societate. Religia, care este folosită (greșit) în Nigeria pentru a sfida rațiunea și a justifica fenomene stranii, deschide calea acceptării unor astfel de credințe ridicole, cum ar fi o sarcină simulată care sfidează știința. Fenomenul sarcinii criptice are, în Nigeria, consecințe culturale, sociale și religioase. Prin urmare, această lucrare propune ca societatea civilă și guvernul să organizeze o campanie masivă de informare împotriva înșelătoriei numite „sarcină criptică”.

Cuvinte-cheie: sarcină criptică, religie, fabrici de bebeluși, maternitate, „motherism”.

Intreg articolul