Nr. 3-4/2022-1

REZUMAT

 

TRANSFORMĂRI ALE SOCIALULUI PRIN DIGITAL ÎN PANDEMIA COVID-19

Bazându-se pe analiza literaturii de specialitate, acest editorial face o trecere în revistă a modului în care pandemia de COVID-19 a indus o digitalizare a vieții sociale și, mai ales, a modalităților în care științele sociale au acoperit acest fenomen. În ceea ce privește acest din urmă aspect, vorbim despre modificări la nivel tematic (prin teme emergente de cercetare sau reconfigurarea vechilor teme), dar și de noi metodologii și provocări etice ale cercetării sociale în contextul digitalizării induse de pandemie. Ultima secțiune cuprinde o scurtă prezentare a articolelor incluse în acest număr tematic.

Cuvinte-cheie: COVID-19; digitalizare; provocări etice și metodologice; cercetare socială, izolare socială, arii tematice.

Intreg articolul