Nr. 3-4/2022-2

REZUMAT

DINAMICA FAMILIALĂ ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19: MEDIEREA ACCESULUI COPIILOR LA TEHNOLOGIA DIGITALĂ

Acest studiu se bazează pe proiectul European „Impactul transformărilor digitale asupra generaţiei digitale” – DigiGen (finanţat prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene) şi are ca scop prezentarea implicaţiilor utilizării accentuate a tehnologiilor digitale (DT) de către copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 6 ani, respectiv 8 şi 10 ani, în perioada COVID-19, asupra percepţiei părinţilor şi copiilor privind dinamica familială. Bazându-ne pe metodologia consorţiului DigiGen, analizăm interviurile conduse cu doisprezece copii şi câte doi membri adulţi din familiile lor, urmărind să înţelegem interacţiunile din familii legate de tehnologiile digitale. Rezultatele raportului DigiGen privind România arată că atât copiii, cât şi părinţii folosesc în mod activ strategii de mediere şi negociere pentru a avea controlul asupra accesului la tehnologiile digitale şi sunt în general conștienți de rolul părinţilor în monitorizarea activităţilor digitale ale copiilor, precum şi în dezvoltarea competenţelor acestora, chiar dacă părinţii eşuează adesea în încercarea de a impune reguli şi de a oferi ajutorul necesar copiilor.

Cuvinte-cheie: copii; monitorizare parentală; tehnologii digitale (DT); dinamica familială; COVID-19.

Intreg articolul