Nr. 3-4/2022-6

REZUMAT

 

LUMEA DANSULUI CLASIC INDIAN FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU NOILE TEHNOLOGII: A FI ARTIST ÎN VREMEA PANDEMIEI

 

Cercetarea se află la intersecţia de perspective dintre  lumea artei performative a dansului clasic indian (I.C.D., Indian Classical Dance), condiţia artistului în vremea pandemiei (cum să îşi continuie cariera, cum să se prezinte, cum să rămână vizibil în spaţiul public, cum să îşi continuie practica artistică atunci cand nu mai are susţinerea propriei comunităţi artistice, cum să predea în această perioadă?) şi modul de utilizare a noilor tehnologii (Noile Tehnologii ale Informării şi Comunicării, N.T.I.C.), mai exact reţelele sociale definite ca Web 2.0 (Facebook), platforme de video-sharing (YouTube, Vimeo), de videoconferinţă (Zoom, Google Meet). Deşi nevoia de distanţare socială a dus la separarea (fizică) a profesorului de student, a interpretului (performer) de audienţă, dar şi de grupurile de practică în comun, a fost nevoie de noi modalităţi de a preda, practica, învăţa, cu ajutorul noilor tehnologii. Care vor marca fără îndoială nu numai prezentul, ci şi viitorul. E oare vorba de o mai mare expunere a publicurilor la artă (dans clasic)? De o conectare mai mare a artiştilor, la nivel global? Plecând de la aceste întrebări, am realizat interviuri cu artişti, reprezentanţi ai dansului clasic indian, în timp ce participam la ceea ce se întâmpla în mediul virtual (metode de cercetare de tip netnografie). Dansul în mediu virtual ar putea să provoace întrebari privind egalitatea de şanse, diversitatea, incluziunea, da şi consideraţii socio-economice şi culturale. Rezultatele cercetării arată că folosirea noilor tehnologii a fost receptată în mod pozitiv, artistii au încercat să valorifice posibilităţile oferite de mediul online, chiar dacă există multe critici privind constrângerile legate de aceste noi practici, care sunt cu atât mai evidente în cazul dansului, cu cât e o practică ce implică corpul şi prezenţa fizică.

Cuvinte-cheie: pandemie, noi tehnologii, inter-conectivitate, dans clasic indian, artist.

Intreg aticolul