Nr. 5 - 6 / 2015 -8

Articolul prezintă cele mai importante modificări privind unele sancţiuni şi măsuri educative neprivative de liberate aplicabile conform noilor coduri (penal şi de procedură penală). Aceste modificări au drept consecinţe, pe de o parte, extinderea alternativelor la pedepsele privative de libertate, iar pe de altă parte, creşterea volumului de activitate al serviciilor de probaţiune. Autorul subliniază efectele acestor modificări la nivelul sistemului de probaţiune din ţara noastră, prin efectuarea unei cercetări empirice. Principalele instrumente de investigare a acestei noi realităţi au fost chestionare si interviuri semi-structurate. De aceea, sunt prezentate şi analizate opinii ale consilierilor de probaţiune din Bucureşti şi Ilfov, opinii care reflectă principalele dificultăţi legislative şi administrative generate de noul cadru legislativ, dar şi soluţiile identificate pentru depăşirea acestora. Lucrarea se finalizează cu câteva concluzii care accentuează necesitatea adoptării unor măsuri în această materie.

 Cuvinte –cheie: probatiune, legislaţia execuţional-penală nouă, cercetare empirică,chestionar, interviu semi-structurat,  serviciu de probaţiune, dificultăţi, soluţii.

 

Intreg articolul