Nr. 5-6-2021-2

REZUMAT

 

Articolul de față aduce față în față două concepții despre realitate: concepția tradițională, care vede realitatea constrânsă de dimensiunea morală, și concepția modernă, care deduce moralitatea din constrângerile progresului tehnic fără limite, inclusiv din problematica ecologistă. Astăzi, ecologismul se poate lăuda și el cu o tradiție teoretică, ce are printre întemeietori un autor român, N. Georgescu-Roegen. Această tradiție respectă până la un punct modelele de gândire tradițională, dar este obligată, astăzi, să țină seama de expansiunea fără precedent a mediului tehnologic. Această expansiune, alături de primatul economiei, face ca sursele clasice ale ecologismului să se îndepărteze, iar problematica sa actuală să devină mai degrabă o ideologie aflată în slujba unor interese corporatiste. Problematica ecologistă, în sine validă, nu poate însă fundamenta o morală, atâta vreme cât tradiția, ca sursă de moralitate a societății moderne, a fost lăsată în urmă de concepția dominantă, de natură economică și funcțională, asupra vieții omului modern.

 

Cuvinte-cheie: modernitate, tradiție, ecologism, tehnică, progres.

Intreg textul