Nr. 5-6-2021-4

REZUMAT

 

Mediile online oferă noi provocări pentru reconsiderarea efortului epistemologic al științelor sociale. Este dificil de spus dacă realitatea virtuală facilitează crearea de noi personae sau doar scoaterea la suprafața a celor mai dezinhibate din interior. Științele sociale în general și antropologia digitală în special au, astfel, oportunitatea de a analiza noile forme de sociabilități care caracterizează spațiul cibernetic. Acest studiu atrage atenția asupra unor considerații importante în studiul comunităţilor online, cum ar fi cele care privesc raportul intre necesitatea protejării confidențialității subiecților si cea a asigurării validității datelor. Pătrunderea în lumea realității virtuale oferă posibilitatea de remodelare a propriei identităţi și, de asemenea, de explorare a diverselor identități ale altor indivizi care ne sunt mai mult sau mai puțin familiari în lumea reală. În acest spațiu cultural, antropologul este pus în situația de a apela la o incursiune fenomenologică asupra impactului individual și social al evoluției Internetului înainte de a se angaja în munca de teren propriu-zisă.

Cuvinte-cheie: antropologie digitală, epistemologie, ciberspațiu, comunități virtuale, rețele de socializare.

Intreg articolul