Nr. 5-6-2021-5

REZUMAT

 

Acest articol se referă la una dintre moștenirile otomane în Dobrogea, linia de cale ferată Constanta-Boğazköy (Cernavodă), construcție realizată la mijlocul secolului al XIX-lea. Pentru această cercetare s-a folosit atât analiza cantitativă, cât și pe cea calitativă, a unor documente care fac parte din patrimoniul Arhivele Otomane de pe lângă Cabinetul Primului Ministru (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), precum și literatura de specialitate din domeniu publicată de cercetătorii din Turcia. Pentru o mai bună înțelegere a moștenirii otomane în Dobrogea, este necesar să privim marile realizări, precum calea ferată Constanța-Cernavodă din România, țară în care cultura otomană este prezentă de secole.

Studiul de față oferă câteva aspecte referitoare la: Proiectul de cale ferată Constanța-Cernavodă, prima cale ferată a României, proiect ce a fost finanțat de Statul otoman prin intermediul Băncii Otomane. În perioada crizei economice cauzată de Războiul Crimeei (1853-1856), Statul otoman înființează cu sprijinul a doi antreprenori britanici, Stephen Sleigh și Peter Pasquali, în 1855, Banca Otomană, proiect realizat un an mai târziu prin decretul reginei Victoria. Calea ferată Constanța-Cernavodă a vizat transportul cerealelor românești către marile centre comerciale ale Europei, dar în același timp a fost și un important mijloc de transport folosit pentru a duce refugiații crimeeni și caucazieni sosiți în portul Constnața, spre zona continentală a Dobrogei. Proiectul a fost finalizat în septembrie 1860, iar primul transport a fost realizat în 4 octombrie 1860.

Lucrarea de față evidențiază prima construcție de cale ferată a Statului otoman realizată în regiunea Rumelia a Statului otoman (zona europeană) dovedind astfel importanța acordată de otomani regiunii, evaluează calea ferată Constanța-Cernavodă ca patrimoniu otoman în domeniul lucrărilor publice, dar și importanța sa în istoria socială a refugiaților sosiți din Crimeea.

Studiul se adresează specialiștilor din domeniul sociologiei și istoriei sociale, dar și masteranzilor și doctoranzilor în domeniul științelor politice. Nu în ultimul rând, acest studiu poate fi util pentru publicul larg preocupat de sociologie și studii de istorie.

Cuvinte-cheie: calea ferată Constanța-Cernavodă, moștenire otomană, refugiați cerchezi și crimeeni, Crimeea, Dobrogea.

Intreg articolul