Nr. 5-6/2019-5

REDUCEREA INSECURITĂŢII ÎN COMUNITĂŢILE RURALE SITUATE ÎN ZONA DELTEI NIGERULUI DIN NIGERIA

Nigeria face parte, la nivel global, dintre ţările cele mai nesigure, iar acest lucru se explică şi prin slăbiciunea sistemului său poliţienesc. Cu toate acestea, făcând uz de logistica existentă şi aducând noi finanţări în cadrul poliţiei nigeriene, s-a înregistrat un efect pozitiv în reducerea provocărilor de securitate în comunităţile rurale din zona Deltei Nigerului. Utilizarea eficientă a strângerii de informaţii secrete privitoare la securitate ar putea rezolva ameninţările la adresa acesteia, dacă strategiile operaţionale şi tactice ale poliţiei nigeriene s-ar dezvolta în continuare. În articol se afirmă că, în ciuda efectului pozitiv pe care colectarea şi evaluarea informaţiilor secrete l-au avut în reducerea insecurităţii, ameninţările la adresa securităţii se situează încă la un nivel înalt în comunităţile rurale din zona Deltei Nigerului, iar reticenţa părţilor interesate din cadrul comunităţii de a oferi poliţiei detalii de securitate privind comunitatea este motivată de lipsa de încredere, precum şi de informarea precară asupra modului concret în care s-ar putea interveni. Prin articolul de faţă, recomandăm ca părţile interesate să fie din plin încurajate să se implice în activităţi poliţieneşti, ca de pildă, acelea de a deveni informatori ai poliţiei şi de a-i veni, astfel, acesteia în ajutor, furnizându-i informaţii secrete legate de securitatea comunităţilor din zona Deltei Nigerului.

 

Cuvinte-cheie: insecuritate, activităţi poliţieneşti, culegere de informaţii secrete, comunitate, Nigeria.

Intreg articolul