Nr. 5-6/2019 -6

MEDIATORII ȘCOLARI CA MECANISM DE CREȘTERE A NIVELULUI DE EDUCAȚIE ȘI A INTEGRĂRII SOCIALE ÎN COMUNITĂȚILE DE ROMI

 Problematica educației romilor este un subiect larg discutat in literatura de specialitate recentă. Nivelul scăzut de educație reprezintă un indicator al precarității socio-economice a populației rome. Un mecanism important și inovativ care urmărește creșterea nivelului de educație și producerea de empowerment în comunitățile de romi este mediatorul școlar. În România, mediatorul școlar e recunoscut ca rol profesional începând cu anul 2001, dar nu există încă suficiente activități de monitorizare și date statistice referitoare la impactul acestui mecanism de integrare asupra comunităților. Acest articol își propune să identifice și să discute câteva dintre dimensiunile importante ale muncii mediatorilor școlari din județul Brașov. Am realizat o analiză de conținut asupra rapoartelor pe care mediatorii le trimit periodic la Inspectoratul Școlar Județean, iar rezultatele acestei cercetări arată că mediatorii școlari reprezintă o importantă resursă umană, utilă pentru o mai bună înțelegere a comunităților de romi și pentru oferirea de noi instrumente, adaptate specificului local, care pot contribui la creșterea nivelului de educație al romilor și la integrarea lor socială.

Cuvinte-cheie: comunități de romi, educație, mediator școlar.

Intreg articolul