Nr. 5-6/2020-6

REZUMAT

 

CONSTRUCȚIA SOCIALĂ A VALORILOR ȘI ACCEPTABILITATEA SOCIALĂ

 

Lucrarea abordează problema acceptabilității sociale și modul în care aceasta este construită în cadrul societății atunci când anumite comportamente inovatoare, dar controversate, care contestă tradițiile general acceptate, sunt deja manifestate social, iar membrii societății sunt obligați să se poziționeze prin raportare la aceste realități. Teoriile din literatura de specialitate care sunt influențate de raționalismul clasic weberian subliniază că realitatea este obiectivă, chiar dacă indivizii se raportează la aceasta din pozițiile lor subiective, iar acceptarea vine din înțelegerea rațională a lumii din jurul lor. Un motiv pentru care formarea acceptabilității sociale nu este satisfăcător explicată doar prin procesul de filtrare rațională este dat de faptul că argumentarea validităţii propriei percepţii asupra realităţii este cea care face realitatea minorității comprehensibilă pentru majoritatea indivizilor, iar argumentarea presupune comunicare, deci un schimb de idei de natură a modifica atât percepţia transmiţătorului, cât şi a receptorului. Poziţia perceptivă adoptată de receptor este influenţată de experienţele proprii ale acestuia, precum şi de sistemul său de valori. În procesul de socializare, valorile individuale intră în contact cu valorile celorlalţi indivizi, iar uneori ca urmare a acestui contact apare conflictul valoric. Din perspectivă construcţionistă, în procesul de construcţie socială a realităţii, cotransformarea valorilor prin acţiunea comunicativă dintre indivizi produce o recreare a realităţii percepute iniţial, care poate conduce la excluziune socială sau la acceptabilitate socială. Lucrarea îşi propune să analizeze la nivel teoretic modul în care construcţia socială a valorilor la nivelul societăţii influenţează procesul de formare a acceptabilităţii sociale.

 

Cuvinte-cheie: acceptabilitate socială, valori sociale, construcția socială a realității, inovație socială, percepție socială.

Intreg articolul