Nr. 5-6/2020-7

REZUMAT

 

FORMAREA CAPITALULUI SOCIAL ÎN CLUSTERI. CAZUL LIFE SCIENCE NORD

 

Formarea de capital social în clustere a devenit un subiect de cercetare de mare interes pentru mulți cercetători, decidenți politici și profesioniști din întreaga lume. Această lucrare propune un cadru metodologic bazat pe cinci indicatori care explică factorul Rețele și parteneriate: 1. numărul de acorduri de parteneriat, 2. numărul de acorduri de cooperare, 3. numărul de evenimente în rețeaua de cluster, 4. numărul de activități comune de cercetare și 5. dimensiunea capitalului social și încurajează aplicarea acestora în cazul cluster-ului german Life Science Nord. Fiind în esență o lucrare axată pe un studiu de caz, acest articol extinde literatura de specialitate oferind o perspectivă teoretică asupra terminologiei necesare pentru a descoperi posibilitățile de încurajare a formării capitalului social la nivel de cluster și pentru a aduce dovezi din cazul unui cluster industrial matur de științe ale vieții, care aparține în prezent unei industrii emergente.

 

Cuvinte-cheie: cluster, industrii emergente, științele vieții, capital social, avantaj competitiv.

Intreg articolul