Nr.1-2/2018 -2

Studiul de față își propune să exploreze practicile digitale ale copiilor de 4‒8 ani din România, cu accentul pe medierea parentală. Principala întrebare de cercetare privește rolul medierii parentale în dezvoltarea practicilor digitale ale copiilor. Familia reprezintă un factor de socializare primar care formează practicile cotidiene, obiceiurile și stilul de viață al celor mici. Principala concluzie a studiilor din domeniu este aceea că părinții nu sunt conștienți de rolul modelator pe care îl au în formarea practicilor digitale ale copiilor. Cercetarea calitativă exploratorie de față se bazează pe datele empirice culese în perioada martie-august 2016 și pe analiza studiilor relevante accesibile în 2017: am realizat interviuri semistructurate cu 24 de părinți și 14 cadre didactice din grădinițe și școli. În consonanță cu rezultatele cercetărilor europene, competențele digitale ale copiilor sunt supraestimate, iar rolul modelator al părinților ca principali educatori în domeniul tehnologiei este subestimat. Părinții care au un nivel scăzut al competențelor digitale au un rol pasiv în formarea experienelor digitale ale copiilor lor, nefiind conștienți de rolul modelator pe care îl joacă în acest proces.

Cuvinte-cheie: copiii mici din România, practici digitale, mediere parentală, riscuri și pericole online.

Intreg articolul