Nr.1-2/2018/ - 6

Lucrarea de față abordează echilibrul muncă-viață-educație în cazul studenților români, pornind de la o trecere în revistă a teoriilor clasice în domeniul echilibrului muncă-viață privată în general, continuând cu o imagine teoretică asupra stilurilor de viață ale tinerilor români în prezent, iar apoi cu o analiză secundară de date statistice obținute din cercetări naționale și internaționale în domeniu. Ulterior, lucrarea se va centra pe o cercetare de teren calitativă utilizând tehnica interviului, pentru a identifica opiniile studenților din cinci domenii diferite de studiu, asupra echilibrului dintre muncă, viața personală și educație; în plus, au fost realizate interviuri și cu reprezentanți din cinci companii, indicate de studenții respondenți ca firme care îi angajează cu predilecție, pentru a obține informații complementare în scopul unei analize cât mai obiective.

Cuvinte-cheie: echilibru muncă-viață personală-educație, studenți, loc de muncă, tineri.

Intreg articolul