Nr.1-2/2018-7

Lucrarea analizează doctrina lui Gusti despre sociologie, națiune, știința națiunii și monografia sociologică. Se argumentează ideea unei întrepătrunderi între sociologie, știință a realității sociale, și știința națiunii. Articolul analizează evoluția concepției gustiene referitoare la relația dintre sociologie și știința națiunii. Totodată, autorul urmărește configurarea sistemului gustian de sociologie, etică și politică, pornind de la prelegerea inaugurală din 1910, insuficient studiată de exegeză. În prima parte a studiului se discută sociologia ca știință a realității sociale, voința socială, unitățile sociale și societatea.

În a doua parte sunt prezentate conceptul de națiune, relația dintre stat și națiune, știința națiunii, federația statelor europene și se face exegeza ideilor lui Gusti asupra științei națiunii. Partea a treia descrie concepția lui Gusti despre cercetarea empirică.

Cuvinte-cheie: știința realității sociale, știința națiunii, sociologia națiunii, unitățile sociale, monografia.

Intreg articolul