Nr.1-2/2018/4

Articolul de față pornește de la o dezbatere recentă din societatea românească ca urmare a separării celor cinci copii ai unei familii cu un părinte român de către serviciile de protecție a copilului din Norvegia și compară sistemele de protecție a copilului din România și Norvegia. Analiza legislației scoate în evidență asemănările izbitoare dintre cele două țări și unele diferențe în implementare. În final sunt aduse argumente în favoarea nevoii practicii competente cultural a asistenților sociali.

Cuvinte-cheie: protecția copilului, analiza comparativă, asistenți sociali, România, Norvegia.

Intreg articolul