Nr.5-6/2016-5

Studiul de faţă este o încercare de schiţare a contribuţiei lui H.H. Stahl la monografiile sociologice care au constituit miezul activităţii Şcolii Sociologice de la Bucureşti. Stahl este analizat, în rândurile acestuia, ca un membru activ al Şcolii, unul ce investeşte în activitatea acesteia biografia şi abilităţile proprii, vederi distincte sau comune, valori şi interese, având un impact asupra acesteia prin acţiunile sale, unele ce, în combinaţie cu alţi factori, schimbă şi dau un caracter aparte cursului dezvoltării acesteia. Studiul nu este, astfel, un demers de prezentare a teoriilor sale şi de comparare şi plasare a acestora în raport cu cele ale altor autori din sfera ştiinţelor sociale. Scopul acestui studiu este, de fapt, acela de a expune cel puţin parţial măsura în care cunoaşterea pe care Henri H. Stahl o generează şi o utilizează diferă în forme şi conţinuturi de cea a lui Dimitrie Gusti, precum şi maniera în care această cunoaştere este utilizată în parcursul său către un anumit rol şi un anumit status în cadrul Şcolii, traseul aparte al lui Henri H. Stahl în cadrul acesteia şi modul în care caracteristicile şi opţiunile sale personale, evoluţiile organizaţionale şi cele ale contexului social mai larg interacţionează, pentru a influenţa forma şi conţinuturile cunoaşterii sociologice publicate.

  Cuvinte-cheie: Henri H. Stahl, monografii sociologice, Şcoala Sociologică de la Bucureşti, cunoaştere.

Intreg articolul