Nr.5-6/2016-6

Acest studiu examinează un eveniment extrem de important petrecut în istoria sociologiei din România, dar rămas, până în prezent, în mare măsură, necunoscut publicului, de aproape nouă decenii, o perioadă de timp uimitor de lungă. În centrul acestui eveniment a stat un important volum academic publicat în SUA în aprilie 1930 de către istoricul american Robert J. Kerner, despre Științele sociale în Balcani și Turcia, bazat pe vizitele lui Kerner în România, Iugoslavia, Bulgaria, Grecia și Turcia. Cartea conține un capitol detaliat, documentat direct, cu un pronunţat caracter informativ și analitic, privind „stadiul actual al cercetării” în cadrul sociologiei din România în anii 1928–1929. Cernea descrie circumstanțele fericite în care a descoperit cartea, în 1979, dându-şi seama că volumul lui Kerner conținea prima și cea mai timpurie prezentare a sociologiei din România în SUA și corectând astfel atribuirea pe scară largă, dar în mod eronat, a priorității date, în acest sens, vizitei lui Philip E. Mosley din anul 1935. Studiul de față prezintă personalitatea profesională a lui Kerner ca savant recunoscut la nivel internațional și dezvăluie faptul că, la recomandarea lui Nicolae Iorga, Kerner a fost ales în 1938 membru corespondent al Academiei Române. Cernea sintetizează importanța lui Kerner pentru istoria sociologiei din România prin trei caracteristici esențiale: a) prin faptul că volumul său, discutat aici, este prima prezentare cuprinzătoare în străinătate a sociologiei din România în perioada interbelică; b) prin evaluarea analitică remarcabilă a realizărilor sale; și c) prin evaluarea comparativă și ierarhizarea sociologiei din România, realizate de el, elemente care l-au determinat pe Kerner să concluzioneze că „în România sociologia este mai bine dezvoltată decât oriunde altundeva în Balcani”.

Cuvinte-cheie: Robert J. Kerner, Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, Sociologia în România, Școala de Sociologie de la București.

Intreg articolul