Nr.5-6/2016-8

Acest document, publicat iniţial în limba italiană, apare pentru prima dată în traducere românească. Autorul este Leon Ţopa, un tânăr sociolog din Cernăuţi, bursier al Şcolii Române de la Roma, instituţie cunoscută prin numărul mare de istorici tineri care s-au format acolo în perioada interbelică. Datorită notorietăţii sale, traducătorii, în preambulul documentului, detaliază istoria acestei instituţii. Leon Ţopa, datorită orientării istorice a Şcolii încearcă elaborarea unei istorii a sociologiei româneşti, care până atunci nu a fost realizată decât în schiţe publicistice. Studiul realizat are meritul ca fiind prima prezentare, destinată cititorului italian, a evoluţiei sociologiei româneşti, reflectând totodată nivelul de informaţie şi perspectiva cernăuţeană a unui colaborator al profesorului Traian Brăileanu.

Cuvinte-cheie: Şcola Româna de la Roma, sociologia românească, Dimitrie Gusti, Traian Brăileanu, rolul sociologiei. 

Intreg articolul