Nr.5-6/2016-9

Studiile publicate în Universitatis Sapientiae – Social Analysis, 4: (1–2) /2014 cuprind o multitudine de teme abordate din perspective sociale diverse asupra procesului de „europenizare”. Elementul comun al acestor studii este reflecţia asupra limitelor conceptuale şi euristice ale paradigmei convergenţei. Provenită şi girată de către instituţiile europene, această paradigmă dominantă este preocupată de reducerea decalajelor între nivelurile de dezvoltare  regionale din interiorul UE, precum şi de abordarea uniformă a decalajelor şi a progreselor convergenţei, în special prin indici cantitativi. Prin contrast, acest volum pune în evidenţă deosebirile, specificităţile locale, dezvoltate în cadrul procesului de convergenţă. Astfel, sunt abordate o serie de chestiuni, care, până acum, nu au beneficiat de atenţia cuvenită, cum ar fi apariţia tipului social al „postţăranului” în mediul rural românesc, semnificaţiile sociale ale practicilor Securităţii, relevate etnografic, politicile antidrog din Ungaria socialistă şi postsocialistă ş.a. Obiectivul articolului este să furnizeze o dare de seamă critică asupra unora din studiile cuprinse în acest volum.

 Cuvinte-cheie: europenizare, convergenţă, societate postţărănească, poliţia secretă română, politici antidrog.

Intreg articolul