Nr.5-6/2019-1

 

NEO-TOTALITARISMUL – ÎNCEPUTUL CIVILIZAŢIEI ANARHICE?

O LECTURĂ VOEGELIANĂ A PREZENTULUI

 

Eric Voegelin, un cercetător ignorat, în mod surprinzător de lumea academică românească, a răspuns vremurilor tulburi pe care le-a trăit, marcate de cele două războaie mondiale şi de totalitarisme, prin cercetări extinse, pentru a explica tot ce se întâmplă cu lumea, mai cu seamă cu realităţile politice ale perioadei moderne. Voegelin dovedeşte faptul că apogeul modernităţii a constat într-un tip de gnosticism, iar totalitarismul a reprezentat sfârşitul acestui ideal gnostic. În acest studiu folosim o cheie voegeliană pentru a înţelege vremurile actuale, marcate de mari provocări la adresa societăţii şi a individului, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu cumva fenomenul totalitarist a dobândit o altă faţetă, devenind neo-totalitarism, cu vulnerabilităţi anarhice. La finalul studiului încercăm o definire a neototalitarismului, folosind o serie de categorii care să ateste noile pericole anarhice vizibile în prezent.

 

Cuvinte-cheie: Voegelin, totalitarism, gnosticism, neototalitarism, realitate secundară.

Intreg articolul