Rev. 3-4-2021-1

REZUMAT

 

Lucrarea de față constituie un demers hermeneutic care vizează texte etnografice referitoare la rolurile familiale ale femeii. Obiectivul principal este interpretarea sociologică a tipurilor de roluri familiale reflectate în această literatură. Se urmărește, de asemenea, diversificarea modurilor de raportare la feminitate și deschiderea unor dialoguri fructuoase între perspectiva culturologică, antropologică și etnografică românească. Lucrarea a fost elaborată pe baza cercetării literaturii de specialitate (etnografică, antropologică, sociologică) și pe analiza secundară a textelor etnografice. Prin conturarea unei monografii de rol familial al femeii în comunitatea tradițională, pe baza metodologiei weberiene a tipului ideal, articolul de față propune nu un model pentru ceea ce este sau ar trebui să fie femeia în familie, ci un model a ceea ce ar putea fi femeia dacă rolurile ei familiale ar fi în întregime tradiționale.

Rolurile și calitățile familiale sunt adesea un factor structurant în articularea identității individuale, atât în familia tradițională, cât și în societatea modernă. În familie și în gospodărie, feminitatea ca tip socio-cultural și formulă identitară se construiește pe baza statutelor de mamă, soție și gospodină. Rolurile asociate acestor poziții presupun nu simple seturi de comportamente, ci exercițiul unor capacități excepționale: puterea de a naște, crește, îngriji, hrăni, educa, putere asimilată rolului matern; capacitatea de a respecta, asculta și sluji, asociată rolului de soție; puterea de a produce, știința administrării și sporirii resurselor, a alocării cheltuielilor, autoritatea de a repartiza sarcini presupuse de rolul de gospodină.

 

Cuvinte-cheie: feminitate, familie, tradiție, rol și statut.

Intreg textul