Rev. 3-4/2023-5

REZUMAT

Este limpede că societatea parcurge și o criză a tipului uman, a antroposului. Unul dintre „cele mai sensibile locuri” este femeia la nivelul feminității, prin efecte identificabile statistic în calitatea vieții de familie, a maternității. Toate acestea „se varsă în demografie” care se află în cea mai gravă criză din vremuri de pace. Care sunt indicatorii crizei și conceptele prin care încercăm să o analizăm? Introducem conceptul de rinocerizare a feminității – ca element al crizei mai ample a barbarizării societății.

Cuvinte-cheie: feminitate, femeie, criză, anima, animus.

Intreg articolul