Rev. 5-6/2023-3

REZUMAT

APARIȚIA GUVERNANȚEI ÎNTRE PIAȚĂ ȘI SOCIETATEA CIVILĂ

Acest articol își propune să pună în discuție articulația dintre piață și societatea civilă prin apariția noțiunii de guvernanță. Aceasta presupune schimbarea accentului dinspre o analiză a domeniului economic și politic spre examinarea legăturilor acestuia cu morala caritabilă prezentă peste tot în prezent. În acest sens, vom începe prin a ne întoarce atenția spre apariția filantropiei în afaceri în anii 1980 în SUA. Apoi, vom lărgi perspectiva, chestionând abandonarea doctrinei dezvoltării   în favoarea politicilor de ajustare structurală și analizând implicațiile acesteia pentru ONG-uri. Acest ocol ne va permite să înțelegem mai bine esența neoliberală a guvernării. În sfârșit, în ultima parte vom aborda în mod direct câteva exemple care arată adecvarea dintre piață și ONG-uri.

Cuvinte-cheie: guvernanță, neoliberalism, piață, filantropiei, (post) dezvoltare.

Intreg articolul