Rev. 5-6/2023-5

REZUMAT

COMPORTAMENTUL DE ORGANIZARE AL EVENIMENTELOR FAMILIALE, ÎNTRE RURAL ȘI URBAN, TRECUT ȘI PREZENT

Lucrarea de față își propune identificarea principalelor trăsături ale comportamentului de organizare a evenimentelor familiale în țara noastră, dintr-o perspectivă comparativă între mediul urban și rural. După o prezentare teoretică, din punct de vedere istoric-antropologic, a rolului acestor evenimente în viața unui individ și a comunității din care face parte, precum și a modului lor de organizare și desfășurare, urmează o analiză secundară de date statistice cu privire la situația actuală a evenimentelor familiale în România, de dinainte de pandemie, în pandemie și post pandemie, inclusiv a efectelor pandemiei asupra domeniului organizării de evenimente. Ulterior, lucrarea se centrează pe demersul aplicativ, bazat pe o cercetare calitativă realizată prin interviuri atât cu organizatori de evenimente, cât și cu persoane care au fost actanți principali în evenimente familiale între anii 2020–2023.

Cuvinte-cheie: evenimente familiale, rural, urban, comportament de consum.

Intreg articolul