Rev.3-4-2021-4

REZUMAT

 

În cadrul unei cercetări etnografice pentru teza de doctorat, desfăşurată de-a lungul a aproape trei ani, studiind un grup de opt persoane care lucrează exclusiv pe timpul nopţii, am putut observa modul în care organizaţia în cadrul căreia lucrează membrii grupului influenţează interacţiunile sociale ale participanţilor prin intermediul culturii organizaţionale, structurii şi proceselor, ierarhiei formale, regulamentelor şi ordinelor de serviciu. Principalele metode şi tehnici de cercetare utilizate au fost observaţia participativă şi interviurile informale, fiind luate, de asemenea, note de teren în fiecare zi a cercetării. Cultura organizaţională, structura şi procesele, ierarhia formală, regulamentele şi ordinele de serviciu influenţează interacţiunile membrilor grupului în diverse moduri, afectând chiar şi acele forme de interacţiune socială care nu au un scop în sine şi există numai pentru socializare, în timp ce participanţii nu sunt conştienţi de nivelul de influenţă pe care îl are organizaţia asupra lor sau de faptul că o asemenea influenţă există. Cu toate acestea, organizaţia îşi propune în mod explicit să influenţeze comportamentul angajaţilor săi, cu scopul de a preveni intersectarea structurilor şi a angajaţilor în efectuarea sarcinilor şi activităţilor specifice, asigurând astfel o funcţionare aproape mecanică a organizaţiei.

Cuvinte-cheie: cultură organizațională, structură și procese, ierarhii, regulamente.

Întreg articolul