Sorin M Radulescu

I.  Date  personale

Data şi locul  naşterii - 4 Ianuarie, 1946, Bucureşti

II. Poziţia profesională curenta

 

III.  Instrucţie şi titluri ştiinţifice                      

1960- 1964 - Absolvent cu diplomă de bacalaureat al Liceului nr. 2 (Tudor Vladimirescu)  din Bucureşti;

1968 - 1972 - Absolvent licenţiat al Facultăţii de Filosofie, Secţia de Sociologie a Universităţii din Bucureşti;

1973 - 1981 - Studii doctorale la Institutul de Filosofie al Academiei Române  (conducător şt. dr. Mihai Cernea) şi la Facultatea de  Filosofie a Universităţii din Bucureşti (conducător şt. dr. Ştefan  Georgescu);

1981 - Doctor în filosofie (Teza de doctorat: "Euristică şi ipoteză în cunoaşterea socială" - publicată în anul 1994 la  Editura  Academiei);

1991 (o lună) - stagii de specializare în domeniul socologiei medcinei la Londra şi Oxford (Anglia);

1992 ( 3 luni ) - Visiting scholar ( prin bursă I.R.E.X.) la Universitatea din California, Los Angeles;

1994 - în prezent: Conducător de doctorat în cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române;

1999 (martie) - Profesor universitar (confirmat prin Ordin al ministrului;

2001- Profesor universitar asociat onorific - titlu acordat de către Senatul Universităţii "Babeş-Bolyai"  din Cluj-Napoca.

IV. Domenii de interes profesional

Sociologia Devianţei şi a Problemelor Sociale, Sociologia Criminalităţii, Sociologia Medicinei, Sociologia Vârstelor.

V. Ruta profesională şi activităţi complementare

Curent - Cercetător şt. pr. gradul I la Institutul de Sociologie al Academiei şi Redactor şef al "Revistei Române de Sociologie";

2004-2005 - Colaborator al Institutului Naţional de Criminologie pentru realizarea proiectelor: "Percepţia publică a fenomenului de corupţie în România, în perioada de tranziţie" şi "Justiţia Restaurativă";

2003 - Evaluator al Proiectului Ministerului Justiţiei, "Justiţia restaurativă în România";

1998  -  Consultant local al Băncii Mondiale pentru proiectul evaluativ "Evaluarea socială a  restructurii  rminieritului în România";

1997 - Consultant pe scurt termen al Băncii Mondiale pentru Procesul de privatizare a agriculturii în Republica Moldova (proiectul: "Cu ochii ţăranului. O perspectivă fundamentală privind privatizarea agriculturii în Moldova");

1996 - Consultant pe termen scurt al Băncii Mondiale pentru Procesul de privatizare a agriculturii în Republica Moldova (proiectul: "Noi paşi pe calea reformei. Schimbare sau stagnare în privatizarea agriculturii din Moldova");

1993 - în prezent: Cercetător şt. pr. gr. I la Institutul de Sociologie al Academiei Române ;

1990 - 1993: Cercetător şt. pr. gr. II la Institutul de Sociologie al Academiei Române;

1990 -  redactor şef adjunct al revistei "Sociologie Românească" (fostă "Viitorul Social";

1991 - în prezent - redactor şef al revistei "Sociologie Românească" (devenită, din anul 1996, "Revista Română de Sociologie");

1982 - 1989: sociolog principal la Centrul de Cercetări Sociologice din Bucureşti (actualul Institut de Sociologie al Academiei Române "Dimitrie Gusti");

1976 - 1982: redactor  (apoi,  redactor  şef  de  rubrică)  la   fosta  revistă "Viitorul Social" (actuala "Revistă Română de Sociologie");

1974 - 1976: sociolog (apoi, sociolog principal) la Catedra de Sociologia Medicinei din Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti;

1972 - 1974: sociolog la Laboratorul de Studii Urbane din Bucureşti.

VI. Activitate didactică                      

1973-1989 - Cursuri şi seminare ţinute la următoarele facultăţi:  Catedra de Sociologia Medicinei (Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti); Catedra de Filosofie (Institutul Politehnic Bucureşti); Catedra de Filosofie (Academia de Studii Economice);

1990-1994 - Cursuri şi seminare ţinute la Facultatea de Sociologie (Universitatea Bucureşti);

1990-1997 - Cursuri şi seminarii ţinute la Facultăţile de Sociologie-Psihologie ale Universităţilor Hyperion, Spiru Haret, Gheorghe Cristea şi Europa Ecor;

1998 - 2000 - Cursuri şi seminarii  ţinute  exclusiv la Facultatea de Sociologie-Psihologie a Universităţii Hyperion;

VII.  Activitate de cercetare                       

1972 - 1974: Laboratorul de Sociologie Urbană a Municipiului Bucureşti;

1974 - 1976: Catedra de Sociologia Medicinei (Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti);

1982 - 1989: Centrul de Cercetări Sociologice Bucureşti;

1989 - în prezent: Institutul de Sociologie al Academiei Române.

VII. 1. Coordonare (Director) Proiecte de Cercetare:

(a) 2001-2002: Violenţa (intra)familială in România - Grant obţinut de la Academia Româna;

(b) 2003-2004: Evaluarea programului experimental de justiţie restaurativă derulat in România - Grant obţinut de la Centrul de Resurse Juridice;

(c) 2003-2005: Percepţia corupţiei în administraţia publică locală - Grant tip A obţinut de la C.N.S.C.I.S.;

(d) 2006-2008: Rolul justiţiei restaurative în cadrul sistemului de justiţie pentru minorii din România - Grant tip A obţinut de la C.N.S.C.I.S.;

(e) 2007-2010: Abuzul exercitat in familie asupra copiilor şi protecţia socială a acestora. Studiu victimologic multidisciplinar - Grant PN II (Programul "Idei") obţinut de la C.N.S.C.I.S.

VIII. Distincţii                      

1990 - în prezent - Membru al Comitetelor de Cercetare ale Asociaţiei Internaţionale de Sociologie pentru Sociologia Devianţei şi Sociologia Juridică  (ales la Congresul Mondial de Sociologie din 1990, Madrid, Spania);

1991 - Laureat al Premiului Academiei Române pentru Sociologie "Simion Bărnuţiu" - pentru cartea "Devianţă comportamentală şi boală psihică";

1995 - Premiul Academiei Române pentru Sociologie "Dimitrie Gusti" acordat  cărţii  scrisă  în  colab. "Corupţia şi crima organizată în România" (laureat: coautorul);

2004 - Membru al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică.

IX. Număr de publicaţii                      

41 cărţi (din care 19 singur şi 22 în colaborare);

36 studii în volume  (coautor la diverse capitole);

146 articole de specialitate;

124 recenzii şi note ştiinţifice publicate în reviste de specialitate.

CĂRŢI PUBLICATE

1. Sorin M. Rădulescu, Amintiri din Cotroceni ale unui fiu de ,,burghezo-moşierʺ, Bucureşti, Editura Vremea, 2017.

2. Sorin M. Rădulescu, Sociologia Sinuciderii (Tendinţe şi Evoluţii ale Sinuciderii în România), Bucureşti, Editura Pandora, 2015.

3. Sorin M. Rădulescu, Suicide in Romania. Trends and Assessments, Saarbrüch, Lambert Academic Publishing, 2015.

4. Sorin M. Rădulescu, Revoluţia ca spectacol. Însemnările unui sociolog în perioada septembrie 1988 - iulie 1992, Bucureşti, Editura Vremea 2013.

5. Sorin M. Rădulescu, Sociologia devianţei şi a problemelor sociale, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2010.

6. Sorin M. Rădulescu, Inocenţă şi violenţă erotică (Abuzul sexual exercitat în familie asupra minorilor), Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2010.

7. Sorin M. Rădulescu, Cristina Dâmboeanu, Abuzul comis în familie asupra copiilor - o perspectivă multidisciplinară, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2010.

8. Sorin M. Rădulescu, Cristina Dâmboeanu, Sociologia consumului şi abuzului de droguri, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2006, 398 p.

9. Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu, Cristina Dâmboeanu, Justiţia restaurativă. Tendinţe şi perspective în lumea contemporană, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2006, 302 p.

10. Sorin M. Rădulescu, Între Homo Oeconomicus şi Homo Sociologicus. O istorie a sociologiei moderne din perspectiva raţionalităţii şi iraţionalităţii acţiunii umane, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2006, 388 p.

11. Dorinica Ioan, Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu (coordonatori şi autori), Corupţia în România. Realitate şi percepţie socială, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2005, 310 p.

12. Sorin M. Rădulescu, Dicţionar selectiv. 100 de termeni "cheie" în domeniul patologiei sociale, criminologiei şi sociologiei devianţei, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2004, 240 p.

13. Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu, Evaluarea sistemului de justiţie restaurativă din România, Bucureşti, Edit. Oscar Print, 2004, 117 p.

14. Florentina Grecu, Sorin M. Rădulescu, Delincvenţa juvenilă în societatea contemporană. Studiu comparativ între Statele Unite şi România, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2003, 525 p.

15. Sorin Rădulescu, Monica C. Pătrioară, Abuzul sexual asupra copiilor, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2003, 255 p.

16. Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu, Evoluţii ale delincvenţei juvenile în România. Cercetare şi prevenire socială, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2002, 271 p.

17. Sorin M. Rădulescu, Sociologia sănătăţii şi a bolii, Bucureşti, Edit. "NEMIRA", 2002, 340 p.

18. Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu, Vasile Teodorescu, Tendinţe actuale ale crimei şi criminalităţii în România, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2002, 430 p.

19. Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu, Vasile Teodorescu, Criminalitatea în România în perioada de tranziţie (Teorii, Tendinţe, Prevenire), Piteşti, Edit. Lică, 2001, 358 p.

20. Sorin Rădulescu, Sociologia violenţei (intra)familiale. Victime şi agresori în familie, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2001, 350 p.

21. Grigore Lucuţ, Sorin M. Rădulescu, Indicatorii sociali şi calitatea vieţii (Teorie, metodă, cercetare), Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 2000, 200 p.

22. Sorin M. Rădulescu, Sociologia problemelor sociale ale vârstelor, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 1999, 438 p.

23. Maria Larionescu, Sorin M. Rădulescu, Cosima Rughiniş, Cu ochii minerului. Reforma minieritului în România (Evaluări sociologice şi studii de caz), Bucureşti, Edit. "GNOSIS", 1999, 278 p.

24. Sorin M. Rădulescu, Devianţă, Criminalitate şi Patologie Socială, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 1999, 288 p.

25. Sorin M. Rădulescu, Annabella Zolei, Sociologia transsexualismului. Evaluări calitative şi studii de caz în România, Bucureşti, Edit. "LUMINA LEX", 1999, 311 p.

26. Sorin M. Rădulescu, Sociologia Devianţei. Teorii, Paradigme, Arii de cercetare, Bucureşti, Edit. " VICTOR ", 1998, 176 p.

27. Gheorghe Râpeanu, Sorin M. Rădulescu, Metode şi tehnici de cercetare sociologică. Antologie de texte, Bucureşti, Edit. "INTACT", 1997, 307 p.

28. Sorin M. Rădulescu, Sociologia şi istoria comportamentului sexual " deviant ", Bucureşti, Edit. "NEMIRA", 1996, 301 p.

29. Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu, Sociologia crimei şi criminalităţii, Bucureşti, Edit. "ŞANSA", 1996, 237 p.

30. Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu, Corupţia şi crima organizată în România, Bucureşti, Edit. "CONTINENT XXI", 1994, 199 p.

31. Sorin M. Rădulescu, Homo Sociologicus. Raţionalitate şi iraţionalitate în acţiunea umană, Bucureşti, Edit. "ŞANSA", 1994, 301 p.

32. Sorin M. Rădulescu, Sociologia vârstelor, Bucureşti, Edit. "HYPERION XXI", 1994, 184 p.

33. Sorin M. Rădulescu, Ipoteză şi euristică în cunoaşterea socială, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 1994, 196 p.

34. Sorin M. Rădulescu, Teorii sociologice în domeniul devianţei şi problemelor sociale, Bucureşti, Edit. "TIMS", 1994, 79 p.

35. Sorin M. Rădulescu, Anomie, devianţă şi patologie socială, Bucureşti, Edit. "HYPERION XXI", 1991, 142 p.

36. Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu, Introducere în sociologia delincvenţei juvenile. Adolescenţa între normalitate şi devianţă, Bucureşti, Edit. Medicală, 1990, 163 p.

37. Sorin M. Rădulescu, Mircea Piticariu, Devianţă comportamentală şi boală psihică. Sociologie şi Psihiatrie, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 1989, 168 p.

38. Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu, Marin Voicu, Adolescenţii şi familia. Socializare morală şi integrare socială, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, 291 p.

39. Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu, Marin Voicu, Introducere în sociologia devianţei. Teorie-Practică-Prevenire Socială, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 253 p.

40. Grigore Gr. Popescu, Sorin M. Rădulescu, Medicina şi colectivităţile umane, Bucureşti, Edit. Medicală, 1981, 462 p.

41. Grigore Gr. Popescu, Sorin M. Rădulescu, Sociologia medicinei. Elemente teoretice şi practice, Bucureşti, Edit. Medicală, 399 p.