Nr. 1-2 /2016

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXVII, Nr. 1–2 2016

TRANSFORMAREA RITUALURILOR TRADIŢIONALE

Număr îngrijit de Irina Stahl

S U M A R

Foreword (Cuvânt-înainte) (Irina Stahl)

RITUALURI ÎN CONFRUNTARE CU MODERNITATEA

TIZIANA SOVERINO, Midsummer (Saint John’s Feast) in Ireland: The Old and the New (Midsummer, sărbătoarea Sfântului Ioan în Irlanda: vechiul şi noul)

KINGA POVEDÁK, Aspects of Catholicism and Modernity through the Example of Christian Popular Music (Aspecte legate de catolicism şi modernitate din perspective muzicii creştine contemporane)

AGNES HESZ, The Story of a Funeral Home: Ritual Modernization and Its Reception in a Transylvanian Village Community (Povestea unei case funerare: modernizarea rituală şi receptarea acesteia într-o comunitate sătească din Transilvania)

REDESCOPERIREA ŞI TRANSFORMAREA RITUALURILOR

ANDERS GUSTAVSSON, Rediscovery and Transformation of Traditional Rituals Within a New Religious Movement in Sweden: The Oasis Movement (Redescoperirea şi transformarea ritualurilor tradiţionale în cadrul unei noi mişcări religioase din Suedia:Mişcarea „Oaza”)

RITUALURI ÎN EVOLUŢIE

ALEXANDRU RUSU, Demons and Exorcisms in the Roman Catholic Mind-Set: Probing the Western Demonological Mentality (Demoni şi exorcism în mentalul romano-catolic: un sondaj în mentalitatea demonologică occidentală)

AIGARS LIELBĀRDIS, The Tradition of May Devotions to the Virgin Mary in Latgale (Latvia): From the Past to the Present (Tradiţia devoţiunilor mariane din luna mai în Latgale, Letonia: din trecut până în prezent)

RELIGIA ÎN ROMÂNIA

MANUELA GHEORGHE, Confessional Affiliation of Romanians: A Historical and Statistical Perspective (Apartenenţa confesională a românilor: o perspectivă istorico-statistică)

IRINA STAHL, Has Romania Become a Secular Society? (A devenit România o societate seculară?)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Regulating Customs – the 12th Annual International Conference of the SIEF Working Group “The Ritual Year”, Findhorn (Scotland), 8–12 January 2016 (Obiceiuri regulatoare – cea de a 12-a conferinţă internaţională anuală a grupului de lucru SIEF „Anul Ritualic”,Findhorn, Scoţia, 8–12 ianuarie 2016) (Thomas McKean, Irina Sedakova

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

ION PETRICĂ, Religiozitatea şi instituţiile sociale în România, Iaşi, Editura Institutul European, 2013, 137 p. (Manuela Gheorghe); TATIANA MINNIYAKHMETOVA and KAMILA VELKOBORSKÁ (eds.), The Ritual Year 10. Magic in Rituals and Rituals in Magic (Anul Ritualic 10. Magia ritualurilor şi ritualurile magiei), Innsbruck,Tartu: ELM Scholarly Press, 2015, 598 p. (Irina Stahl)

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXVII, nr. 1–2, p. 1–162, Bucureşti, 2016

                                          

                                                       

                                                Creative Commons License

                                                Attribution-NoDerivs CC BY-ND