Nr. 1-2/2020

REVISTA ROMÂNĂ DE

SOCIOLOGIE

Anul XXXI · Nr. 1–2 · 2020

 

S U M A R

 

PANDEMIE ȘI SOCIETATE

ILIE BĂDESCU, Pandemie și societate. Pandemia de COVID-19 în vederile psiho-sociologiei.

CODRINA CSESZNEK, GIUSEPPINA CERSOSIMO, LUCIA LANDOLFI, New Challenges for the Elderly. A Sociological Reflection on Socialization to ICT’s as an Opportunity in the Time of the COVID-19 (Noi provocări pentru vârstnici. O reflecție sociologică asupra socializării prin intermediul TIC ca oportunitate în timpul COVID-19).

 

ȘCOALA SOCIOLOGICĂ DE LA BUCUREȘTI

RADU BALTASIU, Îndemn la esențe: Vulcănescu și Golopenția pentru o reîntemeiere a sociologiei.

ILIE DURLEA, Școala Gusti, o actualitate presantă. De la contribuțiile școlii la maturizarea României Mari la actualitatea aproape neputincioasă de azi.

 

TEORIE SOCIALĂ

ȘERBAN ADELA, Problematica comunitară în teoretizarea morfologiei sociale.

 

IN MEMORIAM

IANCU FILIPESCU (18.04.1948 – 2.08.2019) (Dan Banciu).

 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

ILIE BADESCU și IOAN C. POPA, Savantul Dimitrie Gusti sub supraveghere informativă (Ion Constantin); IULIAN APOSTU și MARIA VOINEA  Școala Profesorului Gusti și Stahl - Studiul familiei. Comentarii şi antologie de texte  (Ilie Bădescu).

 

 

 

 

 

 

 „Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXXI, nr. 1–2, p. 1-140, Bucureşti, 2020

                                                                          

                                                                      Creative Commons License

                                                                    Attribution-NoDerivs CC BY-ND