Nr. 3-4 /2017 -5

În România se înregistrează o continuă creştere a numărului de adepţi ai mişcării penticostale, în cadrul căreia romii reprezintă o parte însemnată. Acest text este dedicat convertirii la penticostalism a romilor din satul Fântânele, judeţul Dâmboviţa, ca urmare a cercetării desfăşurate de-a lungul unei perioade de 10 luni. Am studiat modul în care este acceptat penticostalismul în rândul comunităţii, din perioada anilor ’60 până în prezent. Cadrul observării acestui parcurs este conturat de construcţia identitară pe care şi-au creat-o romii. Cu îndeletniciri în ale lăutăriei şi neguţătoriei, comunitatea nu arăta un interes deosebit pentru penticostalism la început, lucru care se schimbă radical după perioada comunistă. Marginală etnic şi automarginalizată religios, până la Revoluţie, după aceasta comunitatea penticostală romă din Fântânele se dezvoltă separat de mişcarea penticostală românească.

Cuvinte-cheie: penticostalism, convertire, marginalitate, lăutari.

Intreg articolul