Nr.1-2/2018

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE  

Anul XXIX, Nr. 1–2 2018

S U M A R

DOSAR TEMATIC.COPIII ŞI MEDIA DIGITALĂ: RISC ŞI PREVENŢIE

ANCA VELICU, CATHERINE BLAYA, Campaniile de siguranţă pe internet şi de prevenire a cyberbullying-lui în şcoli. O poveste a copiilor, spusă de datele proiectului EU Kids Online

ROZÁLIA KLÁRA BAKÓ, GYÖNGYVÉR ERIKA TŐKÉS, Parental Mediation and Romanian Young Children’s Digital Practices (Medierea parentală şi practicile digitale ale copiilor mici din România)

ANCA VELICU, BIANCA BALEA, MONICA BARBOVSCHI, Percepţia adolescenţilor asupra riscurilor sexting-ului. Date din proiectul Prieteni2.0

VIOLENŢA ÎN FAMILIE

DANIELA GABA, FLORIN LAZĂR, OANA-VERA NEGRUŢ (PIRNECI),GEORGIANACRISTINA RENTEA, ANCA MIHAI, Violenţa exercitată în familie asupra copilului. Analiză comparativă România – Norvegia

ECATERINA BALICA, Femicidul în comunităţile de imigranţi români

MUNCĂ ŞI SOCIETATE

CRISTINA LEOVARIDIS, LAURA CÂRCU, Echilibrul dintre muncă, viaţă personală şieducaţie în rândul studenţilor. O cercetare calitativă

CENTENARUL MARII UNIRI

CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ, Sociologia şi ştiinţa naţiunii în doctrina lui Dimitrie Gusti

SOCIOLOGIA ROMÂNEASCĂ: CONTEXTE

DAN BANCIU, Miron Gh. Constantinescu şi relansarea sociologiei, în România în perioada comunistă

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

A 3-A EDIŢIE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE „Statele Balcanice şi Baltice în Europa Unită: Istorie, Religie şi Cultură”, Vilnius (Lituania), 9–11 octombrie 2017 (Irina Stahl)

MOMENT ANIVERSAR

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE – 70 DE ANI DE EXISTENŢĂ (Ilie Bădescu)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

ALMĂJUL DE IERI, DE AZI ŞI DE MÂINE, (coord. Acad. Păun Ion Otiman), Bucureşti, Editura Academiei – Editura Artpress, 2017 (Ilie Bădescu); „TRANSHUMANŢĂ” INTERBELICĂ ÎN BALCANI. STUDII ŞI ARTICOLE DESPRE AROMÂNI ÎN PUBLICAŢIILE ŞCOLII GUSTIENE, antologie de Zoltán Rostás şi Martin Ladislau Salamon, Bucureşti, Editura Eikon, 2017 (295 p.) (Enache Tuşa)

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXIX, nr. 1–2, p. 1–224, Bucureşti, 2018

 

                                              

                                    Creative Commons License

                                    Attribution-NoDerivs CC BY-ND