Nr.5-6/2016-3

În studiul de faţă evaluez contextul de grup şi funcţiile asociate revistei „Sociologie Românească” prin raportare la fenomenul de instituţionalizare a Şcolii Sociologice de la Bucureşti. Analiza se rezumă la numerele revistei din anul apariţiei (1936) şi se concentrează asupra manierei de organizare şi locului ocupat de revistă în ansamblul proiectelor gustiste. Demonstrez că „Sociologie Românească”, aşa cum apare ea în 1936, a fost o revistă creată la iniţiativa lui D. Gusti, că rolul acesteia a fost, de la bun început, de impunere şi consolidare a imaginii de „Şcoală” a grupului de monografişti, de construire a unui tablou care să ofere coerenţă iniţiativelor multiple gustiste, că a fost o tribună demonstrativă în care s-au desfăşurat mai degrabă „bătrânii” monografiei decât cei tineri şi că a fost locul privilegiat de promovare a agendei de dezvoltare instituţională a lui Gusti.

               Cuvinte-cheie: „Sociologie Românească”, Şcoala gustiană, şcoală sociologică, revistă de sociologie, monografie.

Intreg articolul