Rev. 3-4/2023-1

OBSERVAȚII LEGATE DE ACTIVITATEA ETNO-SOCIOLOGICĂ A LUI DUMITRU CRISTIAN AMZĂR

 

Dumitru Cristian Amzăr nu ocupă un loc central în școala sociologică din București. Cu toate acestea, opera sa este foarte semnificativă pentru spiritul Școlii Gusti dar și pentru dezbaterile de idei din sociologia interbelică românească. Opera lui Amzăr reflectă tensiunile epocii, între nevoia de modernizare a României și nevoia de a-și păstra caracterul tradițional și comunal. Ca și alți autori interbelici, Amzăr a căutat repere care să- fundamenteze viziunea proprie, românească, a modernizării, care nu atacă valorile tradiționale, identitare, ale poporului român. În acest moment, pregătirea sa ca filozof l-a ajutat să îmbine cercetările concrete, monografice, de teren cu o bună orientare speculativă și filozofia culturii.

Cuvinte cheie: Școala sociologică de la București, monografie sociologică, Muzeul Satului, corvée, comunitate tradițională, modernizare.

Intreg articolul