Rev. 5-6-2022-6

REZUMAT

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupați de cercetarea formelor de guvernământ, căutând răspunsul la întrebarea: Cum trebuie orânduită viața polisului pentru ca toți locuitorii să fie fericiți? Fiind profund interesat de întrebarea respectivă, marele filosof al Antichității, Platon, a cercetat cinci forme de guvernământ. Marele gânditor a analizat conceptul formei de guvernământ ca organizare a puterii de stat pe larg în lucrările sale, afirmând, în cele din urmă, că anume schimbarea mentalității, caracterului, personalității oamenilor produce schimbarea orânduirii sociale, și nu invers. Ideile filosofului sunt esențiale pentru știința dreptului, în general, și pentru cea a dreptului constituțional, în particular: gânditorul evidențiază principiile de bază ale bunei guvernări, printre care binele fiecărui cetățean, coroborat cu cel al întregii societăți, importanța atât a educației și a instruirii în dezvoltarea societății, cât și a calităților funcționarului public, care trebuie să acționeze în interesul general. În cadrul studiului de față, ne-am propus să analizăm actualitatea conceptelor formei de guvernământ și bunei guvernări din perspectiva lui Platon, în contemporaneitate.

Cuvinte-cheie: constituție, lege, forme de guvernământ, politia, bună guvernare. 

Intreg articolul