Nr. 1-2/2017

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXVIII, Nr. 1–2 2017

PERPETUA (RE)ÎNTEMEIERE A SOCIOLOGIEI ROMÂNEŞTI (II)

Număr îngrijit de Zoltán Rostás şi Ionuţ Butoi

S U M A R

INSTITUŢII ALE SOCIOLOGIEI ÎN ANII ’60

ADELA HÎNCU, Managing Culture, Locating Consent: the Sociology of Mass Culture in Socialist Romania, 1960s–1970s (Administrarea culturii şi problema consimţământului: sociologia culturii de masă în România socialistă, 1960–1970)

COSMIN POPA, Intelectualii în capcana ceauşismului sau înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice

LEVENTE SZÉKEDI, Discursul de reabilitare a sociologiei în revista „Korunk” (1957–1964)

ŞTEFAN BOSOMITU, Tudor Bugnariu şi un proiect eşuat de reinstituţionalizare a sociologiei în România comunistă

COMENTARII

EMANUEL COPILAŞ, România interbelică – noi evaluări

IONUŢ BUTOI, Radicalizare extremistă de dreapta şi radicalizare socialistă în România interbelică

ZOLTÁN TIBORI-SZABÓ, GÁBOR GYŐRFFY, Memoria actelor radicale de discriminare

şi excludere

NORALV VEGGELAND, The Nordic Welfare Model under the Pressure of EU’s Regulatory System – A Short Review (Modelul nordic al bunăstării sub presiunea sistemului de reglementări al Uniunii Europene – o scurtă prezentare)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Al XX-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Sociologilor de Limbă Franceză (AISLF),4–8 iulie 2016, Montréal (Andrei Gaghi); The 5th Annual Summer Conference and the Inaugural Edition of the Summer School, August 21–25, 2016, Telciu (Transylvania)(Ion Matei Costinescu); The XXXrd Workshop of the FER-Eurethno Network, September 8–10, 2016, Aix-en-Provence (Irina Stahl); Dublă lansare de carte sub egida Centrului P.E.N. Român, 28 octombrie 2016, la sediul Grupului pentru Dialog Social (GDS), Bucureşti (Manuela Gheorghe, Irina Stahl)

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

SANDA GOLOPENŢIA,Constantin Brăiloiu sau despre globalizareaetnomuzicologiei,Bucureşti, Editura Spandugino, 2015, 254 p. (Theodor Constantiniu); EMILIAN M. DOBRESCU, DUMITRU BATÂR (coordonatori), Îmbătrânirea activă. Studii şi cercetări, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2014, 264 p. (Viorel Agheana, Doru Vlad Popovici); CONSTANŢA PARTENIE, Raţionalitate şi moralitate în economie, Bucureşti, Editura Niculescu, 2016, 283 p. (Angela Banciu); VERES VALÉR, MAGYARI TIVADAR, Tanulmányok Venczel József munkásságáról. Az erdélyi társadalomkutatás kezdetei (Studii despre opera lui József Venczel. Începuturile cercetării sociale maghiare din Transilvania), Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2014, 118 p. (Levente Székedi); GAIL KLIGMAN, KATHERINE VERDERY, Ţăranii sub asediu: colectivizarea agriculturii în România (1949–1962), traducere de Justina Bandol, Iaşi, Polirom, 2015 (Alina Juravle); IRINA NASTASĂ-MATEI, ZOLTÁN ROSTÁS (coord.), Alma Mater în derivă: aspecte alternative ale vieţii universitare interbelice, Editura Eikon & Şcoala Ardeleană, 2016, 422 p. (Gabriela-Cătălina Dobrescu); REVISTA „TRANSILVANIA”, Sibiu, nr. 8–9, 2016, 152 p. (Cosmina Timoce-Mocanu); MĂDĂLINA LASCU, Imaginea oraşului în avangarda românească, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2014, 420 p. (Irina Nastasă-Matei); SANDA GOLOPENŢIA, Arhipelagul gustian. Contribuţii la istoria Şcolii Sociologice de la Bucureşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2016, 590 p. (Ioana Repciuc)

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXVIII, nr. 1–2, p. 1–154, Bucureşti, 2017

 

                                                      

                                              Creative Commons License

                                               Attribution-NoDerivs CC BY-ND