Nr. 5-6-2021

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXXII • Nr. 5–6 • 2021

S U M A R

 

SOCIOLOGIE ŞI FILOSOFIE POLITICĂ

LUCIAN DUMITRESCU, Green Deal şi capacitatea transformativă a statului din România. O perspectivă macro-sociologică.

CRISTI PANTELIMON, Progresul şi tradiţia între tehnologiile moderne şi constrângerile ecologismului actual.

 

STUDII SOCIOLOGICE

DANA OBRINTESCHI, Maternitate în penitenciar.

 

PROVOCĂRI METODOLOGICE

GABRIEL STOICIU, Les défis épistémologiques de l’anthropologie du monde virtuel (Provocări epistemologice ale antropologiei lumii virtuale).

 

ISTORIE SOCIALĂ

NILGHIUN ISMAIL, SERDAR GÖKTAŞ, Rolul căii ferate Köstence-Boğazköy (ConstanţaCernavodă), moştenire otomană, în transportul refugiaţilor crimeeni şi cerchezi.

 

 INDEX ALFABETIC

 

 


„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXXII, nr. 5–6, p. 265–360, Bucureşti, 2021.

                                                                        

                                                                Creative Commons License

                                                                Attribution-NoDerivs CC BY-ND