Nr. 1-2/2021

S U M A R

 

(RE)CONFIGURAREA PRACTICILOR DE COMUNICARE ÎN ERA DIGITALĂ

CODRINA CSESZNEK, DANIELA SOREA, Communicating Intangible Cultural Heritage Online. A Case Study: Făgăraș Country’s Town Hall Official Websites (Comunicarea online a patrimoniului cultural imaterial. Studiu de caz: website-urile primăriilor din Țara Făgărașului).

MOGA DIANA-ANDREEA, Discuții informale despre situații morale. O analiză a discursurilor online despre eutanasie și sinucidere asistată.

ADRIANA CHIRICA, A sociological study of HR professionals’ discourses in regards to the digital transformation of human resources practices (Un studiu sociologic al discursurilor profesioniștilor din HR cu privire la transformarea digitală a practicilor de resurse umane).

 

EDUCAȚIA ȘI BUNĂSTAREA COPIILOR

ANDA RODIDEAL, VALENTINA MARINESCU, Efectele pandemiei Covid-19 asupra sănătății și stării de bine a copiilor.

LIVIU MIHAILEANU, EMANUEL ADRIAN SÂRBU, Practica adopției în comunitățile (neo)protestante din România (The practice of adoption in (neo)Protestant communities in Romania).

 

TEORII ȘI PARADIGME ÎN STUDIILE SOCIALE

ȘTEFANIA CHIHAIA, New Materialism in Sociological Thinking: Barad’s Quantum View on the World’s Matters (Noile materialisme în sociologie: Perspectiva cuantică a lui Barad asupra problemelor lumii).

 

VIAȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

RETROSPECTIVĂ ASUPRA CONFERINȚEI. În antecamera postdezvoltării: concepții, lupte sociale și patrimoniu la ora actuală, 12-13 aprilie 2021 (Antoine Heemeryck, Adela Șerban).

 

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Makeology: despre un nou mediu de învățare (Anca Velicu).


   „Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXXII, nr. 1–2, p. 1–128, Bucureşti, 2021

                                                                       

                                                                Creative Commons License

                                                                Attribution-NoDerivs CC BY-ND