Nr.5-6/2017

REVISTA ROMÂNĂ DE SOCIOLOGIE

Anul XXVIII, Nr. 5–6 2017

SOCIOLOGIA DEZASTRELOR

Număr îngrijit de: Ilie Bădescu şi Adela Şerban

S U M A R

SOCIOLOGIA DEZASTRELOR (IERI, AZI, MÂINE) (Ilie Bădescu)

RAPOARTE

FRANCISC SENZACONI (coordinator), Country Report. Conditionality Romania Selection (Raport de ţară. Condiţionalitate România 2016. Selecţie)

IMPACTUL SOCIAL ŞI PSIHOLOGIC AL DEZASTRELOR

ILIE BĂDESCU, ANA MARIA RĂDUCAN, DANIELA STOICA, Sociologia infrahazardelor.Impactul social al scenariilor de risc. Aspecte teoretico-metodologice

LUCIAN DUMITRESCU, Sociologia temerilor sociale. Schiţă pentru studierea fricilor populaţiei în caz de dezastru

OZANA CUCU-OANCEA, Reflecţii sociologice asupra problematicii impactului psihologic al dezastrelor

ADELA ŞERBAN, Impactul dezastrelor asupra stabilităţii socio-politice. Cadre analitice

SOCIETATEA ŞI DEZASTRELE NATURALE

ILIE BĂDESCU, Socioscopia dezastrelor naturale. Impactul social al scenariilor de risc seismic şi de secetă meteorologică

MĂDĂLINA MĂNDIŢĂ, Analiza vulnerabilităţilor soft – o cale către înţelegerea rezilienţei sociale

VERONICA DUMITRAŞCU, Rolul studierii vulnerabilităţii comunitare în gestionarea riscurilor

ILIE BĂDESCU, Impactul social al unui scenariu de risc seismic. Studiu de caz

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

VOLUME RECENTE AXATE PE TEMATICA SOCIOLOGIEI ŞI PSIHOLOGIEI DEZASTRELOR (excerpte selectate de Carmen Bucinschi; traduceri de Carmen Bucinschi şi Simona-Grazia Dima); SORIN M. RĂDULESCU, Amintiri din Cotroceni ale unui fiu de „burghezo-moşier”, Bucureşti, Editura Vremea, 2017 (Dan Banciu

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXVIII, nr. 5–6, p. 335–556, Bucureşti, 2017

                                                                       

                                                            Creative Commons License

                                                          Attribution-NoDerivs CC BY-ND